28 May

Projekcija u Subotici

Kao rezultat zejedničke inicijative Udruženja Slepih i Slabovidih Opštine Subotica,Udruženja Homer iz Beograda i ART BISKOPA Lifka, počelo se sa prikazivanjem adaptiranih filmova za slepe i slabovide.

Planira se prikazati ciklus od 20-ak filmova koji su obrađeni tako da ih mogu pratiti i ljudi koji ne vide. Filmovi su sinhronizovani na srpski jezik sa dodatnim opisnim tekstom naratora.