Filmovi

Udruženje slepih Homer je 2005. godine započelo projekat adaptacije i sinhronizacije filmova za osobe sa oštećenim vidom sa ciljem da filmsku umetnost približi slepima i slabovidima. U našoj zemlji i regionu ne postoji niko ko se bavi adaptacijom filmova za slepe. Za razliku od muzike i književnosti koje su slepim osobama dostupne, film kao posebna umetnost koja pruža specifičan doživljaj, slepim osobama je uskraćen. Namera Udruženja slepih HOMER je da ovim projektom na sistematičan i sveobuhvatan način, učini slepima i slabovidima dostupnim najbolja ostvarenja filmske umetnosti.

Udruženje slepih Homer je do sada adaptiralo preko šezdeset filmova, organizovalo veliki broj projekcija i realizovalo tri festivala. Sve projekcije se održavaju u prostorijama Udruženja slepih Homer a ulaz je besplatan.

Udruženje slepih Homer raspolaže tehnički opremljenom salom u kojoj može da stane do četrdeset posetilaca i jednom adaptiranom prostorijom koja se koristi kao studio za snimanje i audio montažu.

Našu publiku uglavnom čine slepi i slabovidi koji žive u Beogradu. U tom smislu Udruženje slepih Homer nastoji da uspostavi saradnju sa bioskopima u većim gradovima Srbije koji imaju najviše osoba sa oštećenim vidom kao sa i gradovima u regionu. Do sada smo imali niz projekcija u Vršcu, Novom Sadu, Subotici, Užicu, Podgorici.

Namera nam je da motivišemo bioskope širom Srbije da na mesečnom nivou redovno prikazuju adaptirane filmove za osobe sa oštećenim vidom i na taj način slepe osobe uključimo u kulturni život svog grada i tako doprinesemo stvaranju inkluzivnog društva.