O nama

KRATKA BIOGRAFIJA UDRUŽENJA SLEPIH H O M E R

Udruženje slepih Homer je nevladina, neprofitabilna humanitarna organizacija, osnovna 13.11.1994. godine u Beogradu.

Udruženje je nastalo iz želje da se slepim ljudima pomogne na efikasniji način, nego što su do tada radile tradicionalne organizacije slepih u našoj zemlji. Mnogi problemi osoba sa oštećenim vidom uključujući obrazovanje, profesionalnu rehabilitaciju, odgovarajuću medicinsku zaštitu, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, nisu adekvatno rešavani u poslednjih 25 godina.

U Srbiji nisu postojali zvučni semafori, obuka za samostalno kretanje, kao ni institucija za obuku pasa vodiča. Takođe, nije postojala ni kompjuterska biblioteka za slepe, niti škola za obuku slepih za samostalan rad na računarima. Osim toga većina slepih nije bila u mogućnosti da koristiti ni osnovna tiflološkam pomagala kao što su štapovi, Brajeve mašine za kucanje, kasetofoni, satovi, kao i druga pomagala koja bi im olakšala život.

Udruženje slepih Homer je prva humanitarna organizacija koja se bavi isključivo gore pomenutim problemima. Naši članovi su kako slepi, tako i oni koji vide i rade isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Udruženje Homer je do sada uspešno ostvarilo nekoliko humanitarnih projekata: akciju » Mi smo sa vama », humanitarnu akciju za pomoć slepim izbeglicama, pomoć u hrani, odeći, medicinskoj opremi, kao i pomagalima za lica sa telesnim oštećenjem. U okviru pomenute akcije našu pomoć je dobilo i 2000 slepih lica iz Republike Srpske.

Takođe, Udruženje je iniciralo instaliranje prvih zvučnih semafora u Beogradu. Ovaj projekat je finansirala gradska vlada Beograda. Naš najveći projekat, koji smo uspešno realizovali je osnivanje prve Kompjuterske biblioteke za slepe na Balkanu i organizovanje prvih kurseva za obuku slepih na računaru.

Biblioteka poseduje kompjutersku opremu koja omogućava slepima da čitaju obično štampane tekstove pomoću tastature sa Brajevim pismom. Pomoću ove brajeve tastature slepi mogu da vide sve ono što se nalazi na ekranu. Zahvaljujući našoj biblioteci, slepi sada mogu da čitaju obično štampane knjige.

U okviru Biblioteke osnovana je prva i jedina škola za obuku slepih lica za rad na računarima u kojoj je do sada obučeno oko 100 osoba sa oštećenim vidom.

Udruženje je do sada organizovalo pet konkursa za Homerovu literarnu nagradu za decu uzrasta od petog do osmog razreda Beogradskih osnovnih škola, na temu humanosti i objavilo zbornik najuspešnijih radova u knjizi »Reč koja srce ima«.

Organizovali smo i dva likovna konkursa na kome su učestvovali učenici od prvog do osmog razreda Beogradskih škola, a na temu »Pas u službi čoveka«.

Početkom marta 2001. godine Udruženje je pokrenulo veliku humanitarnu akciju za osnivanje prve institucije za obuku pasa vodiča za slepe i konačno 9. januara 2002.godine osnovalo CENTAR ZA PSE VODIČE » HOMER ».

Pokroviteljstvo i podršku za razvoj Centra dobili smo od Ministarstva za socijalna pitanja, Republičke skupštine, Gradske skupštine, Opštine Vračar, Starog Grada, fakulteta( Ekonomskog, Filozofskog, Defektološkog, Veterinarskog), kao i od strane medija, RTS, STUDIJA B, B 92, Večernjih Novosti, Narodnog pozorišta. Nažalost, ovaj projekat je još uvek u začetku i zastao je zbog nedostatka sredstava.

Udruženje je takođe radilo na projektima obuke slepih u samostalnom kretanju i prvi smo štampali brošuru “Beli štap” u kojoj se nalaze sva osnovna pravila kretanja sa belim štapom. Takođe, u pripremi je brošura kako pomoći slepima u raznim okolnostima.

Ove godine otvorili smo KNJIŽEVNO KULTURNI KLUB HOMER, koji će, nadamo se, vremenom prerasti u KNJIŽEVNO KULTURNI CENTAR ZA SLEPE.

U okviru Kulturnog kluba 2004. godine osnovali smo »bioskopa za slepe« I počeli smo sa realizacijom projekta Adaptacija i sinhronizacija filmova za slepe. Cilj nam je da adaptiramo sto najznačajnijih dela filmske umetnosti.

Od 25.07.2011. godine na drugom kanalu RTS-a emituje se svakog meseca po jedan adaptirani i sinhronizovani film za slepe. Do sada smo adaptirali 69 filmova, od koji je 37 filmova prikazano na televiziji. Televizija je zainteresovana da se ovaj projekat i dalje nastavi. Tako svi slepi širom bivše Jugoslavije mogu da prate filmove koji su njima prilagođeni.

Festival adaptiranih filmova svake godine se održava od 28. aprila do 01. maja.

Nadamo se da ćemo uz pomoć ljudi dobre volje, drugih humanitarnih organizacija i odgovarajućih institucija uspešno nastaviti svoj humanitarni rad.