Opšte informacije

1. Ukoliko želite da se obavestite o načinu učlanjenja u Savez slepih Srbije i njihove lokalne organizacije, o pravima i povlasticama koje uživaju osobe sa oštećenim vidom, infomacije možete dobiti na tel. 011/328 65 50 ili na sajtu Savez slepih Srbije.

2. Ukoliko živite na teritoriji grada Beograda sve infomacije o pravima slepih osoba i njihovoj zaštiti možete dobiti u Gradskoj organizaciji slepih Beograda tel. 011/ 262 84 71 ili na sajtu Gradske organizacije slepih Beograda.

3. Informacije o knjigama koje su posebno prilagođene za osobe sa oštećenim vidom u audio tehnici ili štampane na brajevom pismu, možete dobiti u biblioteci Saveza slepih “Milan Budimir” tel. 011/ 263 09 69 ili na sajtu Savez slepih Srbije.

4. Sve informacije o uslovima upisa u školu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, kao i informacije o smeštaju u internat i rehabilitaciji slepih možete dobiti na telefon socijalnog radnika škole 011/ 261 15 25 ili na sajtu Škola za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović.